Opis

Klijent: Općina Bistra
Lokacija: Bistra
Opis: Izgradnja Reciklažnog Dvorišta Bistra