Ministarstvo Obrane RH Adaptacija amfiteatra broj 136 i 145 u objektu 58 vojarna „Petar Zrinski” HVU, Zagreb, Ilica 256 b
Ministarstvo Obrane RH Izvođenje radova na rekonstrukciji krovišta građevine u kompleksu MORH-a u Zagrebu,Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1
Ministarstvo obrane RH Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1 10000 Zagreb Izvođenje radova na adapataciji dijela građevine br. 36, HVU „ Dr. Franjo Tuđman“ Zagreb Ugovor br. UG-203-15-0212
Općina Staro Petrovo Selo Rekonstrukcija krovišta društvenog doma u naselju Laze
Općina Staro Petrovo Selo Izgradnja nogostupa u naselju Godinjak
Ministarstvo pravosuđa RH Uređenje i adaptacija Općinskog suda u Delnicama
Ministarstvo pravosuđa RH Zaštita ulaza od otpalih elemenata pročelja zgrade Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku
Ministarstvo pravosuđa RH Sanacija krovišta Županijskog suda u Zadru
Ministarstvo pravosuđa RH Adaptacija sanitarnog prostora Općinskog suda u Splitu
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206 Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Belišću, Kralja Tomislava 194
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206 Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Doma kulture u Belišću , Kralja Tomislava 194 (sa rekonstrukcijom ravnog krova)
DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb Izvođenje radova 1-4 etape na sanaciji osam ratom oštećene obiteljske kuće IV., V. i VI. stupnja oštećenja po Programu obnove i izgradnje u ratu oštećenih stambenih jedinica na području Šibensko – kninske županije
GRAD SISAK, Sisak, Rimska 26, OIB 08686015790 izvođenje radova o radovima na toplinskoj izolaciji krovišta Doma kulture KKV i OŠ Sela
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1, Zagreb, OIB:69693144506 IZGRADNJA ZGRADE ŠUMARIJE U PETRINJI FAZA II ugovor br. DIR-2014-0130-UG-SI-1 od 01.09.2014
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,Zagreb Izvođenje radova završetka  zgrade šumarije Okučani
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,Zagreb Izvođenje radova rekonstrukcije Lovačke kuće Đedovica
Ministarstvo pravosuđa RH izgradnja vojarne u Savudriji
Ministarstvo pravosuđa RH rekonstrukcija kuhinje u vojarni Croatia ,Zagreb
Ministarstvo pravosuđa RH rekonstrukcija vojarne Zemunik
Ministarstvo pravosuđa RH izgradnja objekta za tenkove Slunj
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,Zagreb Izgradnja šumarija Petrinja
Grad Nova Gradiška Energetska obnova zgrade uprave
Grad Nova Gradiška Energetska obnova dječijeg vrtića
Grad Nova Gradiška Obnova zgrade suda
Grad Nova Gradiška Obnova katastra
Grad Nova Gradiška uređenje gradskog trga
Grad Zagreb Energetska obnova dječijeg vrtića
Grad Zagreb Izgradnja asfaltne baze Rakitje
Grad Zagreb Dogradnja staračkog doma Sv. Ana
Općina Gorjani izgradnja dječijeg vrtića
Općina Punitovci izgradnja dječijeg vrtića
Općina Viškovci Izgradnja DVD-a Forkuševci
Općina Viškovci Izgradnja DVD-a Vučevci
Grad Dugo selo Dogradnja i rekonstrukcija dječijegvrtića
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Izgranja osnovne škole Pocrkavlje
Općina Vladislavci Izgradnja reciklažnog dvorišta
Općina Bistra Izgradnja reciklažnog dvorišta
Općina Okučani Izgradnja igradlišta
Općina Okučani Izgradnja društvenog doma Vrbovljani
Općina Cernik Izgradnja reciklažnog dvorišta
Općina Cernik Rekonstrukcija dječijeg vrtića
Općina Cernik Rekonstrukcija školske ulice
Ministarstvo financija Rekonstrukcija objekta u Sisku
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Energetska obnova ispostave Sisak
Grad Pakrac Energetska obnova vrtića
Grad Beli Manastir Izgradnja mrtvačnice
Hrvatske Ceste Izgradnja nadcestarije Glina
Zagrebačka banka Rekostrukcija poslovnice Zlatar
Zagrebačka banka Rekostrukcija poslovnice Travno, Zagreb
Općina Marijanci Izgradnja DVD-a
Općina Malinska Rekonstrukcija zgrade u Malinskoj