Ministarstvo Obrane RHAdaptacija amfiteatra broj 136 i 145 u objektu 58 vojarna „Petar Zrinski” HVU, Zagreb, Ilica 256 b
Ministarstvo Obrane RHIzvođenje radova na rekonstrukciji krovišta građevine u kompleksu MORH-a u Zagrebu,Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1
Ministarstvo obrane RH Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1 10000 ZagrebIzvođenje radova na adapataciji dijela građevine br. 36, HVU „ Dr. Franjo Tuđman“ Zagreb
Općina Staro Petrovo SeloRekonstrukcija krovišta društvenog doma u naselju Laze
Općina Staro Petrovo SeloIzgradnja nogostupa u naselju Godinjak
Ministarstvo pravosuđa RHUređenje i adaptacija Općinskog suda u Delnicama
Ministarstvo pravosuđa RHZaštita ulaza od otpalih elemenata pročelja zgrade Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku
Ministarstvo pravosuđa RHSanacija krovišta Županijskog suda u Zadru
Ministarstvo pravosuđa RHAdaptacija sanitarnog prostora Općinskog suda u Splitu
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Belišću, Kralja Tomislava 194
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Doma kulture u Belišću , Kralja Tomislava 194 (sa rekonstrukcijom ravnog krova)
DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE, Radnička cesta 22, 10000 ZagrebIzvođenje radova 1-4 etape na sanaciji osam ratom oštećene obiteljske kuće IV., V. i VI. stupnja oštećenja po Programu obnove i izgradnje u ratu oštećenih stambenih jedinica na području Šibensko – kninske županije
GRAD SISAK, Sisak, Rimska 26, OIB 08686015790izvođenje radova o radovima na toplinskoj izolaciji krovišta Doma kulture KKV i OŠ Sela
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1, Zagreb, OIB:69693144506IZGRADNJA ZGRADE ŠUMARIJE U PETRINJI FAZA II
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,ZagrebIzvođenje radova završetka  zgrade šumarije Okučani
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,ZagrebIzvođenje radova rekonstrukcije Lovačke kuće Đedovica
Ministarstvo obrane RHizgradnja vojarne u Savudriji
Ministarstvo obrane RHrekonstrukcija kuhinje u vojarni Croatia ,Zagreb
Ministarstvo obrane RHrekonstrukcija vojarne Zemunik
Ministarstvo obrane RHizgradnja objekta za tenkove Slunj
HRVATSKE ŠUME d.o.o., Lj. F. Vukotinovića 1,ZagrebIzgradnja šumarija Petrinja
Grad Nova GradiškaEnergetska obnova zgrade uprave
Grad Nova GradiškaEnergetska obnova dječijeg vrtića
Grad Nova GradiškaObnova zgrade suda
Grad Nova GradiškaObnova katastra
Grad Nova Gradiškauređenje gradskog trga
Grad ZagrebEnergetska obnova dječijeg vrtića
Grad ZagrebIzgradnja asfaltne baze Rakitje
Grad ZagrebDogradnja staračkog doma Sv. Ana
Općina Gorjaniizgradnja dječijeg vrtića
Općina Punitovciizgradnja dječijeg vrtića
Općina ViškovciIzgradnja DVD-a Forkuševci
Općina ViškovciIzgradnja DVD-a Vučevci
Grad Dugo seloDogradnja i rekonstrukcija dječijegvrtića
Ministarstvo znanosti i obrazovanjaIzgranja osnovne škole Pocrkavlje
Općina VladislavciIzgradnja reciklažnog dvorišta
Općina BistraIzgradnja reciklažnog dvorišta
Općina OkučaniIzgradnja igradlišta
Općina OkučaniIzgradnja društvenog doma Vrbovljani
Općina CernikIzgradnja reciklažnog dvorišta
Općina CernikRekonstrukcija dječijeg vrtića
Općina CernikRekonstrukcija školske ulice
Ministarstvo financijaRekonstrukcija objekta u Sisku
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjeEnergetska obnova ispostave Sisak
Grad PakracEnergetska obnova vrtića
Grad Beli ManastirIzgradnja mrtvačnice
Hrvatske CesteIzgradnja nadcestarije Glina
Zagrebačka bankaRekostrukcija poslovnice Zlatar
Zagrebačka bankaRekostrukcija poslovnice Travno, Zagreb
Općina MarijanciIzgradnja DVD-a
Općina MalinskaRekonstrukcija zgrade u Malinskoj
HEP Nova GradiškaEnergetska obnova i rekonstrukcija poslovne zgrade
MUP HRIzvođenje radova na obnovi i uređenju Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
Ministarstvo graditeljstvaEnergetska obnova dvorišne zgrade na adresi Vinogradska cesta 25 Zagreb
DAVIDIzradnja trgovačkog centra
Crveni KrižRekonstrukcija zgrade u Slavonskom Brodu
Nacionalni park PaklenicaIzgradnja podzemnog grada
Grad SamoborIzgradnja centraza mlade BUNKER
Grad SamoborIzgradnja vtrogasnog centra
Grad Sveta NedeljaRekonstrukcija zgrade društvenog doma Strmec
Općina BistraIzgradnja Reciklažnog Dvorišta Bistra
Općina OkučaniDruštveni dom Vrbovljani
ArrivaAutobusni kolodvor Nova Gradiška