EU projekti

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regioinalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i Kohezija”