Opis

Klijent: Općina Cernik
Lokacija: Cernik
Opis: Izgradnja reciklažnog dvorišta