Opis

Klijent: Hrvatske šume
Lokacija: Petrinja
Opis: Izgradnja zgrade šumarije u Petrinji faza II