Opis

Klijent: Grad Nova Gradiška
Lokacija: Nova Gradiška
Opseg radova: Obnova zgrade katastra