Vojno učilište Petar Zrinski

Opis

Klijent: Ministarstvo obrane RH
Lokacija: Zagreb
Opis: Izvođenje radova na adaptaciji dijela građevine br. 36, HVU “Dr. Franjo Tuđman” Zagreb

Ministarstvo Obrane

Opis

Klijent: Ministarstvo obrane
Lokacija: Zagreb
Opis: Izvođenje radova na rekonstrukciji krovišta građevine u kompleksu MORH-a u Zagrebu

Vojno učilište Petar Zrinski

Opis

Klijent: Ministarstvo Obrane RH
Lokacija: Zagreb
Opis: Adaptacija amfiteatra broj 136 i 145 u objektu 58 vojarna “Petar Zrinski” HVU, Zagreb

Šumarija Petrinja

Opis

Klijent: Hrvatske šume
Lokacija: Petrinja
Opis: Izgradnja zgrade šumarije u Petrinji faza II