Opis

Klijent: Općina Cernik
Lokacija: Cernik
Opis: Rekonstrukcija dječjeg vrtića