Opis

Klijent: Grad Nova Gradiška
Lokacija: Nova Gradiška
Opis: Energetska obnova zgrade gradske uprave